پیچ U شکل (یو بولت U BOLT)

پیچ یو شکل یا اصطلاحاً ” U – BOLT ” که با استاندارد های DIN معرفی می شود 

این مقاله را حتما بخوانید:   پیچ HV طبق استانداردEN14399-4

دیدگاهتان را بنویسید