استاد بولت (STUD BOLT)

توانایی تولید و تأمین  میله های تمام رزوه بر اساس استاندارد ASTM A193 Grade B7 موجب شده تا شرکت ظفر صالح سبا به عنوان تأمین کننده  پروژه های  بسیاری  در کشور باشد.

استاد بولت ها شامل استاندارد های زیر میباشند :

  • STUD BOLT DIN ۹۷۶
  • STUD BOLT DIN ۹۴۹
  • STUD BOLT DIN ۹۴۰
  • STUD BOLT DIN ۹۳۹
  • STUD BOLT DIN ۹۳۸
  • STUD BOLT DIN ۸۳۵
  • STUD BOLT DIN ۲۵۱۰
این مقاله را حتما بخوانید:   پیچ و مهره (BOLT & NUT)

دیدگاهتان را بنویسید