طراحی انکربولت ها

فهرست مطالب

طراحی انکربولت ها

در طراحی انکربولت برای پروژه مدنظر، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود، از جمله:

 

۱- امتداد یا راستای بار:

از آنجا که وظیفه انکربولت تحمل بار است، پس جهت نیروی وارده کششی و برشی باید مشخص باشد.

 

۲- نوع بار:

بالطبع بار ایستا و بدون حرکت با باری که دینامیک و متحرک است، تفاوت فراوانی دارد.

 

۳- توزیع بار همسان بین انکر بولت ها:

اگر مجموعه ای از انکربولت ها، قطعه ای را تثبیت نموده اند، ممکن است به دلیل عدم طراحی و یا اجرای صحیح، بار وارده بر بعضی از آنها بیشتر باشد.

 

۴- بار وارد بر سازه بتنی:

مجموع بارهای استاتیک و دینامیک وارد بر سازه ای که انکربولت هم روی آن نصب می شود، در طراحی و اجرای انکربولت تاثیرگذار است.

 

۵- فاصله انکر بولت ها از هم و از لبه سطحی که روی آن نصب می شوند:

عدم توجه به این پارامتر در هنگام نصب انکر بولت ها، ممکن است سبب ایجاد ترک خوردگی بین آنها و یا در لبه بتن یا مصالح شود.

 

۶- عمق کاشت:

هنگامی که بار وارده بر انکربولت محاسبه می شود، قطر لازمه انکربولت بدست می آید. اما ممکن است به دلیل جای نا مناسب و یا رعایت سایر اولویت ها و یا محدودیت های ماشین آلات که قرار است مستقر شوند، نتوان قطر محاسباتی را اجرا نمود، در این حالت طول انکر بولت و عمق کاشت آن در صورت امکان افزایش می یابد.

 

۷- میلگردهای مسلح کننده بتن:

وجود این میلگردها در ناحیه نصب انکربولت، بستر مستحکمتری در اختیار انکربولت قرار می دهد. البته از برخورد تصادفی آنها باید پیشگیری شود.

 

۸- بتن ترک دار:

وجود ترک های ریز رایج در بتن های در حال کشش، بر محاسبات انکربولت تاثیرگذار است. چرا که سبب کاهش استحکام انکر بولت در مکانش می شود.

از این مقاله رضایت داشتید؟

در لینکدین به اشتراک بگذارید.
در پینترست به اشتراک بگذارید.
در توییتر به اشتراک بگذارید.
در فیسبوک به اشتراک بگذارید.
شرکت ظفر صالح سبا

شرکت ظفر صالح سبا

Zafarsaleh Saba Company

دیدگاهتان را بنویسید

Popular requests:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.