درجه بندی استحکام پیچ ها

فهرست مطالب

[ratings]

در درجه بندی استحکام پیچ ها، پیچ ها براساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام پیچ در سیستم متریک Property Class نامیده می شود. “طبقه بندی مکانیکی” در سیستم ISO در استاندارد  EN  20898   قسمت 1 و 2 به نمایش گذاشته شده است.

نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ ها

نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ های متریک توسط اعداد و به صورت زیر می باشد:

عدد قبل ازاعشار، معرف یک درصد حداقل استحکام کششی برحسب مگا پاسکال  (Mpa)  و عدد  بعد از اعشار،معرف ده برابرنسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد. اعداد فوق هردو به طور تقریبی بوده و دقیق نمی باشند .

به عنوان مثال در کلاس  4.6  عدد اول معرف یک صدم استحکام کششی برحسب مگاپاسکال  (Mpa) (400×0.01=4)  و عدد بعد از اعشارمعرف ده برابر نسبت  حداقل  استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد ،یعنی استحکام کششی ضربدر عدد بعد از اعشار تقسیم  بر10 برابر است با استحکام تسلیم:     6/10 Mpa  240=400 X      مقادیراستحکام نامی بوده و اعداد واقعی پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد.

یادآوری:

استحکام تسلیم همواره برحسب درصدی از استحکام کششی بیان می شود. به عبارت دیگر، باضرب اعداد قبل و بعد از اعشار در هم و نیز در عدد ده، استحکام تسلیم به دست می آید ، به عنوان مثال استحکام تسلیم پیچ  8.8 برابر است با 640  مگاپاسکال   ( 8x8x10=640)

گرید تمامی پیچ ها  با  هر درجه استحکامی ، باید روی سر پیچ  به  طور  خوانا  درج  شود (معمولا به صورت برجسته)، اما این امر درمورد پیچ هایی که دارای گل پیچ  حفره دار بوده وبا آچار مخصوص ( شکل L ) محکم می شوند، لازم نیست. در این مورد، گرید پیچ های با گرید 8.8 و بالاتر ترجیحاٌ در کناره سرپیچ یا روی آن درج می شود . مقایسه تقریبی درجه بندی استحکام پیچ ها در سیستم متریک و اینچی در جدول 1 آمده است.

درجه بندی استحکام پیچ - شرکت ظفر صالح سبا - فروش انواع پیچ و مهره

درجه بندی استحکام پیچ ها

 

البته اگر قطر اسمی پیچ ها کمتر از5 میلی متر باشد، نیازی به درج گرید روی آن نیست. تقریباً برای پیچ های متریک در استاندارد ISO 898 ، 10 نوع گرید مکانیکی مطابق شکل 8 تعریف می شود.

 

درجه بندی استحکام پیچ - شرکت ظفر صالح سبا - فروش انواع پیچ و مهره

درجه بندی استحکام پیچ ها – کلاس های مقاومتی پیچ های متریک

 

در استانداردهای ISO و DIN، گریدهای مختلفی تعریف شده که جدول تبدیل آنها در استاندارد DIN 267-3 آمده است.

درجه بندی استحکام مهره:

مهره ها نیز مانند پیچ ها دارای درجه بندی استحکام (درجه بندی استحکام مهره) است. یکی از دلایل آن، این است که عمل محکم کردن پیچ ها تا حد گشتاور لازم؛ بدون نگرانی از هرز شدن رزوه ها صورت گیرد. مهره ها نیز به 9 درجه تقسیم میگردند:   12،10،9،8،6،5،4،05،04.

از این مقاله رضایت داشتید؟

در لینکدین به اشتراک بگذارید.
در پینترست به اشتراک بگذارید.
در توییتر به اشتراک بگذارید.
در فیسبوک به اشتراک بگذارید.
شرکت ظفر صالح سبا
شرکت ظفر صالح سبا

Zafarsaleh Saba Company

دیدگاهتان را بنویسید

Popular requests:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.