درجه بندی استحکام مهره ها

فهرست مطالب

مهره ها نیز مانند پیچ ها دارای درجه بندی استحکام (درجه بندی استحکام مهره) است. یکی از دلایل آن، این است که عمل محکم کردن پیچ ها تا حد گشتاور لازم؛ بدون نگرانی از هرز شدن رزوه ها صورت گیرد. مهره ها نیز به 9 درجه تقسیم میگردند:   12،10،9،8،6،5،4،05،04.

جدول زیر تناسب درجه بندی مهره ها (درجه بندی استحکام مهره) را با درجه بندی پیچ ها نشان میدهد .

 

درجه بندی استحکام مهره ها - شرکت ظفر صالح سبا - فروش انواع پیچ و مهره

درجه بندی استحکام مهره ها

نکته در مورد درجه بندی استحکام مهره ها:

به طور کلی مهره با گرید بالاتر می تواند جایگزین گرید پایین تر شود. به خصوص  در مواردی که تنش در مجموعه پیچ و مهره، از تنش تسلیم بالاتر رود. در این صورت برای محکم کردن، گشتاوری بیشتر از حد مجاز گشتاور پیچ توصیه نمی شود.

پیچ ها با استحکام درج شده در ستون دوم جدول فوق؛ قابلیت تحمل گشتاور تا میزان بارگواه را بدون هرز شدن رزوه ها  دارا می باشند. استحکام یک مهره بر اساس Proof Load آن، نیرویی است که به طور محوری به مهره وارد می شود. و مهره توانایی تحمل آنرا بدون هیچگونه تخریب یا تغییر شکل داشته باشد.

به عبارت دیگر، نیروی واقعی که لازم است به مهره اعمال شود تا بتواند رزوه های آن را هرز نماید و یا دیواره آن را بشکافد، حداقل 5 ٪ بیشتر از نیروی Proof Load است.

مهره هایی که ارتفاع اسمی آنها بزرگ از 0/8 قطر اسمی شان می باشد، با عددی نامگذاری می شوند که معرف کلاس مقاومتی پیچ درگیر با آنها است. به عنوان مثال ، برای درجه بندی استحکام مهره ها، مهره با کلاس 8  برای استفاده با پیچ  8.8  مناسب است.

درجه بندی استحکام پیچ ها

ولی در درجه بندی استحکام پیچ ها، پیچ ها براساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام پیچ در سیستم متریک Property Class نامیده می شود. “طبقه بندی مکانیکی” در سیستم ISO در استاندارد  EN  20898   قسمت 1 و 2 به نمایش گذاشته شده است.

از این مقاله رضایت داشتید؟

در لینکدین به اشتراک بگذارید.
در پینترست به اشتراک بگذارید.
در توییتر به اشتراک بگذارید.
در فیسبوک به اشتراک بگذارید.
تصویر شرکت ظفر صالح سبا
شرکت ظفر صالح سبا

Zafarsaleh Saba Company

دیدگاهتان را بنویسید

Popular requests:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.