مقالات

انواع انتهای پیچ

انواع انتهای پیچ

 

پیچ های متفاوت و زیادی در صنایع مختلف به کار میرود , که در ادامه به چند نوع از پر کاربردترین آنها پرداخته میشود .

در شکل ۹ , شمایی از یک پیچ و مهره نشان داده شده است .

پیچ ها میتوانند بر اساس موارد زیر , تقسیم بندی یا شناسایی شوند :

الف ) انواع آچار خور ,          ب ) نوع سر یا گل ,          ج ) ساق رزوه نشده (shanke)

د ) ساق رزوه شده ,             ه ) نوع نوک ,  و              و ) نوع رزوه .

 

انواع معمول نوک ها یا گلویی ها (Point Set) به شرح زیر می باشد :

الف ) تخت (Flat)

ب ) بیضوی یا محدب (Oval)

ج ) مخروطی (Cone)

د ) استوانه ای (Dog)

 

انواع انتهای پیچ

پیچ ها دارای انواع مختلف گل و یا سر (Head) بوده که برخی از عوامل تاثیر گذار بر هندسه آنها به شرح زیر میباشند :

-جنس قطعه به کار رفته در اتصال ,               -میزان مورد نیاز توزیع تنش در سطح اتصال ,

-مقدار تنش اعمالی به اتصال ,                      -نوع آچار خورو ,

-گل پیچ ها , که در انواع کلی زیر موجود میباشد :

الف ) شش گوش (Hexagon)

ب ) آلن (Socket)

ج ) عدسی (Oval)

د ) نیم گرد (Round)

) ماهیتابه ای (Pad)

و ) تخت (Flat)

دیدگاهتان را بنویسید