شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

فهرست مطالب

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

 

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

انجام آزمون های فراوان برای جلو گیری از Failure , اقتصادی و علمی نیست بنابراین باید به آنالیز تحریری و تجربه طراحان اتکا نمود . عوامل گوناگونی بر نوع شکست تاثیر گذارند مانند :

نوع آلیاژ , عملیات حرارتی , ماشینکاری یا نورد شدن رزوه , فرآیند تولید و فاکتور های طراحی .

انواع شکست:

۱ قدرت اتصال ناکافی (Insufficient Clamp Force)

اگر بین هر کدام از اجزای اتصال فاصله بوده و یا پیش تنیدگی مناسب اعمال نشده باشد , نیرو های برشی , موجب آسیب میگردند . فاصله مذکور , در مقیاس میکروسکوپی است.

۲ تنش بیش از حد در سطح تحمل کننده بار (Excessive Bearing Stress)

 اگر تنش اعمالی به سطح گل پیچ یا مهره , بیش از حد تسلیم باشد , اجزای اتصال , در هم فرو رفته و نیروی پیش تنیدگی , کم می شود . گسیختگی معمولا در زیر گل پیچ و یا قسمت ابتدایی رزوه اتفاق می افتد .

۳ هرز شدگی رزوه ها (Thread Stripping)

وقتی نیروی برشی بیش از حد مجاز به رزوه ها وارد شود , عیب هرز شدگی اتفاق خواهد افتاد . همانگونه که استحکام و سختی مهره قدری بیشتر از پیچ است , مقاومت آن به هرز شدگی رزوه نیز بیشتر است بنابراین در اتصالات , چنانچه بیش از حد مجاز بار اعمال شود و یا خستگی اتفاق بیفتد , ابتدا پیچ شروع به هرز شدن می نماید . این عیب , تدریجی اتفاق میافتد یعنی هنگام مونتاژ , رزوه سالم به نظر می رسد ولی اولین رزوه ای که بار عرضی به آن وارد شده , شروع به تغییر شکل داده و نیرو را بعد از تسلیم به رزوه های مجاور منتقل می نماید. مکانیزم کچل شدگی , پیچیده بود و خم شدن رزوه ها و جابجایی شعاعی مهره نیز در آن دخیل است .

۴ – بار محوری بیش از حد (Axial Overloading)

وقتی نیرویی بیش از حد , به اتصال وارد می شود , پیچ باری را تحمل میکند که بیش از  حد تسلیم آن است . پیچ به دو طریق دچار Necking یا گسیختگی می شود :

در حالت اول , پیچ به طور مستقیم و با اعمال بار زیاد  Fail می کند که این حالت بعید است زیرا معمولا پیچ , سهم کوچکی از نیرو های وارده به اتصال را تحمل می کند , و در حالت دوم , وقتی بار برداشته شود , پیچ مجبور است قدری تغییر شکل پلاستیکی را به خود ببیند که موجب کاهش پیش تنیدگی و در نتیجه , لق شدگی می گردد .

۵ – خستگی (Fatigue)

اگر بار های دینامیک و سیکلی , به اتصالی اعمال شود و یا اتصال در معرض لرزش قرار گیرد , احتمال گسیختگی های ناشی از خستگی افزایش می یابد . بسیاری از Failure هایی که در اتصالات پیچی رخ میدهند از این گونه اند . یکی از راه های جلوگیری , میتواند کاهش قطر قسمت رزوه نشده (Shank) باشد.

 

 

از این مقاله رضایت داشتید؟

در لینکدین به اشتراک بگذارید.
در پینترست به اشتراک بگذارید.
در توییتر به اشتراک بگذارید.
در فیسبوک به اشتراک بگذارید.
تصویر شرکت ظفر صالح سبا
شرکت ظفر صالح سبا

Zafarsaleh Saba Company

دیدگاهتان را بنویسید

Popular requests:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.