بررسی و مقایسه استاندارد های پـیچ و مـهره

استاندارد های پـیچ و مـهره - شرکت ظفر صالح سبا - فروش انواع پیچ و مهره

استاندارد های پـیچ و مـهره: در حوزه استاندارد های پـیچ و مـهره ؛ در آیین نامه های طراحـی سازه های فولادی ، دو نوع اتصال اتکایی  و اصطکاکی  معرفی شده است و مهمترین پارامتر درعملکرد اتصال های اصطکاکی ،ایجاد نیروی پیش تنیدگی در پیچ ها می باشد. بنابر این پیچ هایی که در اتصـال های اصطکاکی مورد استفاده قرارمی …