مروری بر فورج گرم و فورج سرد (بخش 2)

فورج سرد -شرکت ظفر صالح سبا - تولید انواع پیچ و مهره

فورج گرم و فروج سرد تغییرات تنش پسماند در قطعات تولید شده به روش فرم دهی سرد (فورج سرد) تنش پسماند در قطعات مبحث بسیار مهمی است. که با ایجاد تغییر فرم در فلزات به روش فورج سرد اجازه آرایش مجدد به نابجایی­ها و ساختار میکروسکوپی قطعات داده نمی ­شوند. و تنش بصورت پسماند در …