کد خوانی پیچ ها

کد خوانی پیچ ها   در نام گذاری پیچ ها , برخی از مشخصات آنها لحاظ شده و قطر پیچ ها بر حسب قطر اسمی آنها بیان می گردد که ممکن است با قطر واقعی پیچ اندکی متفاوت بوده و همواره قطر واقعی , اندکی کمتر از قطر اسمی باشد . مثال زیر  ,  نشانه …

راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا

راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا

راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا   کرونا ویروس‌ها از نوع زونا هستند. این بدان معنی است که آنها ابتدا در حیوانات قبل از بروز در انسان بوجود می‌آیند.   برای انتقال ویروس از حیوان به انسان، فرد باید با حیواناتی که حامل عفونت هستند تماس نزدیک برقرار کند. هنگامی که ویروس در افراد ایجاد می‌شود، …