پوشش گالوانیزه

پوشش گالوانیزه

پوشش گالوانیزه یک روشی از پوشش دهی می باشد که به وسیله ی آن روی ZN بر سطح قطعات فولادی و آهنی جهت محافظت سطحی آن قطعات در برابر خوردگی های محیطی است.پوشش گالوانیزه گرم نوع خاصی از فرآیند گالوانیزه است که در آن پوشش محافظ روی ZN با غوطه ور سازی قطعات آهنی و …